ČSPÚ | Členství | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Členství

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Podmínky členství

Členství může být individuální nebo kolektivní.
 • Individuálním členem může být každý český občan i cizinec starší 15 let, který se zabývá problematikou povrchových úprav a s ní souvisejícími činnostmi.
 • Kolektivním členem může být fyzická nebo právnická osoba. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo zplnomocněný zástupce.
Členství vzniká registrací a zaplacením příspěvků, které u individuálního členství činí 100 Kč a kolektivního 1 000 Kč za rok.
 

Práva členů:

 • Podílet se na všech formách činnosti společnosti
 • Využívat výhody plynoucí ze členství
 • Požadovat a získávat od společnosti informace a stanoviska
 • Získávat informace o akcích společnosti i o akcích partnerských organizací v zahraničí
 • Vysílat své zástupce nebo zúčastňovat se akcí společnosti
 • Předkládat návrhy na uspořádání odborných nebo vzdělávacích akcí
 • Požadovat pomoc či zprostředkování pomoci při řešení otázek
 • Využívat zkušenosti, poznatky a materiály, získané z mezinárodních styků společnosti
 • Podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s otázkami na orgány společnosti
 • Volit a být volen do orgánů a pracovat v odborných komisích společnosti

 

Přihláška:

Přihlášku do Společnosti pro povrchové úpravy získáte společně s dalšími informacemi v jejím sekretariátu (viz kontakty).

Kolektivní členové ČSPÚ