Nacházíte se: ČSPÚ > Zprávy o činnosti

Aktuality z oboru

45. Konference Projektování a provoz povrchových úprav

45. konference Projektování a provoz povrchových úprav se koná 13. - 14. 3. 2019 nově v Hotelu Olšanka v Praze  3

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
Povrchová úprava - odborný server
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Zpráva o činnosti výboru ČSPÚ za období únor 2009 – leden 2010

 1. Výbor se scházel pravidelně a řešil jak úkoly operativní, tak úkoly dlouhodobé.
 2. Oficielně jsme se zúčastnili jako čestní hosté 34. konference „Projektování a provoz povrchových úprav“, který v březnu 2009 pořádala v hotelu Pyramida Dr. Jelínková. Akce měla dobrou odezvu mezi účastníky. Konference si za svou dlouhou dobu konání a specifickým programem vydobyla své místo v kalendáři akcí. I na letošní březen je tato akce připravována a ČSPÚ byla opět pozvána jako čestný host konference.
 3. V roli garanta se ČSPÚ zúčastnila Mezinárodního veletrhu FOR SURFACE , který se konal v dubnu 2009 na výstavišti v Praze Letňanech. Účast aktivních vystavovatelů z řad výrobců a dodavatelů galvanických přípravků byla nižší než v minulém ročníku. ČSPÚ měla opět se SSPÚ vlastní stánek, ve kterém prováděla konzultační a propagační činnost.
 4. V 2010 se koná veletrh FOR INDUSTRY. ČSPÚ opět bude mít malý informační stánek, kde bude poskytovat návštěvníkům odborné konzultace. Veletrh proběhne ve dnech 30.3. – 1.4.2010. opět na výstavišti v Letňanech. V současné době jednáme se Slovenskou společností o společné exposici. ČSPÚ bude opět úzce spolupracovat s veletržní společností ABF na přípravě veletrhu.
 5. Pro loňský rok byla ČSPÚ spolupořadatelem již 51. Galvanické konference, která se konala ve dnech 16. – 17.6.09. v Gabčíkově. V současné době budeme kontaktovat Slovenskou společnost při přípravě 52. ročníku této konference.
 6. V uplynulém období se dále rozvíjela spolupráce s Českou a Slovenskou společností zinkařů. I když se zdánlivě jedná o odlišné technologie, máme mnoho společných problémů na řešení a je vhodné postupovat společně. V říjnu 2009 se Ing. Obr zúčastnil jako host jejich odborné konference, která se konala v hotelu Kaskády na Sliači a na naší konferenci v Jihlavě byl přítomen ředitel asociace Ing. Stryž. Jeho účast nebyla jen pasivní ale přispěl do programu aktivu zajímavou přednáškou.
 7. Někteří členové výboru pracují v mezinárodních komisích CETS a podílí se na přípravách jednotlivých norem a dokumentů (Ing. Kreislová ).
 8. V průběhu roku se začal výbor připravovat na 43. Aktiv galvanizérů v Jihlavě. Opět se rozhodl, že aktiv bude pouze dvoudenní a společenský večer se nebude konat i v jednacím sále hotelu Gustav Mahler, nýbrž v jiných prostorách hotelu . Vysoko položená laťka ze 40. Aktivu zavazovala, aby i následující Aktivy měly velmi vysokou odbornou i společenskou úroveň. V průběhu roku obdržel výbor několik návrhů z členského pléna na ocenění a další návrhy podali jednotliví členové výboru. Věříme, že pro příští rok se více zapojí členská základna a připraví pro výbor některé návrhy. Seznam oceněných osob je vždy uveřejněn ve sborníku konference v příslušném roce. Pro letošní konferenci jsme rozeslali čestné pozvání do Asociace zinkařů a některých zahraničních odborných společností ( Slovensko, Německo).
 9. V průběhu roku se výbor snažil uvést v život vlastní internetové stránky společnosti. Spolupráce s VŠB v Ostravě se zlepšila. Přesto však výbor společnosti není plně spokojen s kvalitou našich stránek. Bude nutné v této oblasti ještě hodně zapracovat. Dále spolupracujeme se servrem www.povrchovauprava.cz , který je našim mediálním partnerem. V průběhu loňského roku ČSPÚ uzavřela dohodu s odborným časopisem Povrchové úpravy, jehož šéfredaktorem je Stanislav Zeman. Časopis je druhým mediálním partnerem ČSPÚ a máme tam své stránky.
 10. Ač byla připravena řada materiálů do oblasti vzdělávání a výučních oborů, zatím se přes ministerstvo nepodařilo tyto záměry realizovat. A tak stále nemáme výuční obor galvanizér, natož rozšířený o maturitu. Není útěchou, že takto skomírá více učebníchoborů i v jiných odvětvích. Od letošního roku nabízí ČSPÚ základní kurz galvanotechniky a případně podle zájmu jednotlivých podniků individuální podnikové kurzy k jednotlivým technologiím. Byl vydán nabídkový leták.
 11. Výbor připravuje pro členy společnosti databázi článků a přednášek z minulých Aktivů galvanizérů. Do této databáze by pak byly ukládány i jiné odborné články a přednášky. Podobný systém se připravuje i pro oblast barev a laků.
 12. Výbor se zabýval i problematikou počtu členů naší společnosti. Jsme malou společností, přestože v oboru pracuje velký počet podniků a institucí. Je nutné se zamyslet, jak dosáhnout většího počtu členů. Do této akce „ získávání nových členů „ je nutné, aby se zapojili všichni členové naší společnosti
 
2.2.2010
 
 

Plán činnosti ČSPÚ na období 2010 – 2011

 1. Pokračovat v pořádání Aktivů galvanizérů, včetně oceňování pracovníků v našem oboru. Zhodnotit po ukončení Aktivu jeho průběh v novém prostředí hotelu Gustav Mahler a rozhodnout o místu konání příštího, 44. ročníku.
 2. Pokračovat v roli hlavního garanta veletrhu FOR SURFACE a garanta veletrhu FOR INDUSTRY. Na obou veletrzích v rámci své výstavní expozice poskytovat odbornou poradenskou činnost.
 3. Aktivní účastí ( přednášky, články apod.) se podílet na konferencích a jednáních, kam budou zástupci společnosti oficielně pozvaní.
 4. Nadále spolupracovat se společností ABF Praha a vyhledávat nové další možnosti vzájemné spolupráce, které by přinesly užitek oběma společnostem.
 5. Pokračovat ve spolupráci s mediálními partnery ( Povrchová úprava – odborný server, Povrchové úpravy –odborný časopis ) a zde více prosazovat a propagovat ČSPÚ.
 6. Rozvíjet další spolupráci s Asociací českých a Slovenských zinkařů.
 7. Rozvíjet spolupráci s nejbližšími zahraničními asociacemi z oblasti povrchových úprav, zvláště se SSPÚ.
 8. Spolupodílet se na možnostech odborné přípravy pracovníků v oblasti povrchových úprav, kurzy, školení, semináře apod.
 9. Najít možnosti vzájemné spolupráce se statutárními zástupci města Jihlavy a kraje Vysočina.
 10. Aktivně využívat server www.povrchovauprava.cz a elektronický časopis Povrchová úprava.
 11. Připravit a otevřít vlastní vwww stránky a na nich více informovat členskou základnu a více propagovat ČSPÚ.
 12. Rozšiřovat členskou základnu. Vyhlásit akci „Každý stávající člen přivede do společnosti aspoň jednoho nového člena„.
 
2.2.2010