Nacházíte se: ČSPÚ > Zprávy o činnosti > Zpráva o činnosti 2007-2008

Aktuality z oboru

Nový kurz ČSPÚ

ČSPÚ připravuje další kurz v návaznosti na počet zájemců. Termín bude upřesněn. ...

kurz Obsluha neutralizačních stanic

Česká společnost pro povrchové úpravy připravila další 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
Povrchová úprava - odborný server
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Zpráva o činnosti výboru ČSPÚ za období únor 2007 - leden 2008

Výbor se scházel pravidelně a řešil jak úkoly operativní, tak úkoly dlouhodobé.

V zastoupení Ing. Obra jsme se oficielně zúčastnili jako čestní hosté 33. konference „Projektování a provoz povrchových úprav“, kterou v březnu 2007 pořádala v hotelu Pyramida Dr. Jelínková. Akce měla dobrou odezvu mezi účastníky. Konference si za svou dlouhou dobu konání a specifickým programem vydobyla své místo v kalendáři akcí. I na letošní březen je tato akce připravována a ČSPÚ byla opět pozvána jako čestný host konference.

V roli hlavního garanta se ČSPÚ zúčastnila Mezinárodního veletrhu For Surface, který se konal v dubnu 2007 na výstavišti v Praze Letňanech. Jistě si vzpomínáte na nejisté období před rokem, kdy o starý veletrh „Finet“ usilovala veletržní společnost Terinvest a tvrdila, že tento veletrh uskuteční, a že má přihlášeno spoustu tuzemských i zahraničních vystavovatelů. Jak výbor ČSPÚ předpokládal a nakonec se také ukázalo, byly to jen snahy rozbít připravovaný veletrh povrchových úprav veletržní společnosti ABF, který tato společnost připravovala také do Letňan na duben 2007. Dva týdny před konáním akce firma Terinvest prodala firmě ABF všechna práva a značky veletrhu a uskutečnil se jen veletrh FoR Surface. Toto přetahování mělo negativní dopad na potencionální vystavovatele a někteří se rozhodli pod vlivem nejistoty nevystavovat v roce 2007 vůbec. ČSPÚ vsadila na jistotu, tj. osvědčený pracovní a realizační tým ABF, Ing. Pokornou a Ing. Matouškovou. ČSPÚ v rámci spolupráce s ABF měla na tomto veletrhu malý informační stánek, kde poskytovali odborní pracovníci návštěvníkům technické informace z oboru povrchových úprav. V rámci spolupráce se SSPÚ prezentovala se v tomto stánku i Slovenská společnost.
 
Výbor pokračoval v kontaktech se SSPÚ a zajistil aktivní účast zástupců českých podniků na červnové galvanické konferenci v Bratislavě. Za výbor ČSPÚ se konference zúčastnil Ing. Szelag a Ing. Obr. Bohužel, ve srovnání s naší konferenci v Jihlavě, kde je pravidelně bohatá účast posluchačů, účast na konferenci v Bratislavě v posledních letech silně klesá. Loňské konference se zúčastnilo jen cca 50 posluchačů.

V uplynulém období se dále rozvíjela spolupráce s Českou a Slovenskou společností zinkařů. I když se zdánlivě jedná o odlišné technologie, máme mnoho společných problémů na řešení a je vhodné postupovat společně. V říjnu 2007 se Ing. Obr zúčastnil jako host jejich odborné konference, která se konala na Sliači a na naši konferenci do Jihlavy byl pozván ředitel asociace Ing. Stryž.

Někteří členové výboru pracují v mezinárodních komisích CETS a podílí se na přípravách jednotlivých norem a dokumentů (Ing. Kreislová).

V průběhu roku se začal výbor připravovat na 41. aktiv galvanizérů v Jihlavě. Na tomto ročníku chce výbor pokračovat v oceňování zasloužilých pracovníků oboru. V průběhu roku neobdržel výbor žádný návrh z členského pléna na ocenění, a tak návrhy podali jednotliví členové výboru. Věříme, že pro příští rok se zapojí i členská základna a připraví pro výbor některé návrhy. Seznam oceněných osob je vždy uveřejněn ve sborníku konference v příslušném roce. Pozvání na letošní konferenci bylo zasláno na Asociaci zinkařů, SSPÚ a některé zahraniční odborné společnosti (Rakousko, Polsko, Německo).

V současné době se prohlubuje spolupráce s elektronickým časopisem na serveru http://www.povrchovauprava.cz, kde byl ČSPÚ nabídnut prostor k prezentaci.

ČSPÚ je malou společností a bylo by k ni výhodné mít několik silných partnerů, a to jak z oblastí výstavnictví (zde se úspěšně rozvíjí spolupráce s veletržní společností ABF Praha), tak z oblasti mediální. V současné době jsou zahájena jednání s časopisem Povrchová úprava a Konstrukce. Pokud by došlo ke vzájemné dohodě, mohli by to být naši hlavní mediální partneři.

Ač byla připravena řada materiálů do oblasti vzdělávání a výučních oborů, zatím se přes ministerstvo nepodařilo tyto záměry realizovat. A tak stále nemáme učební obor galvanizér, natož rozšířený o maturitu. Není útěchou, že takto skomírá více učebních oborů i v jiných odvětvích.

Ing. Ladislav Obr, prezident ČSPÚ
2. 2. 2008