Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

52. Celostátní aktiv galvanizérů

Připravujeme 52. Celostátní aktiv galvanizérů, který se uskuteční 5. a 6. února 2019 v hotelu Gustav Mahler v...

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
Povrchová úprava - odborný server
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

52. ročník celostátního Aktivu galvanizérů

Vážení přátelé,


Česká společnost pro povrchové úpravy opět připravuje tradiční setkání odborníků v oblasti povrchových úprav - 52. ročník celostátního Aktivu galvanizérů v Jihlavě - se uskuteční vhotelu Gustav Mahler ve dnech

 

5. a 6. února 2019
Ústřední téma přednášek i diskusí dvoudenního jednání 52. ročníku:

 

Průmyslová revoluce a povrchové úpravy
(Průmysl 4.0 a povrchové úpravy)


Stejně jako vminulých letech aktiv poskytuje možnost prezentovat firemní výsledky v oblasti nových technologií, nových technologických postupů, umožňuje představit nové výrobky prostřednictvím přednášek a výstavky( prezentační stolky, panely, expozice ).


Již několik let je součástí každého aktivu galvanizérů ocenění zasloužilých pracovníků voboru povrchových úprav.


Uvítáme Váš návrh na ocenění zokruhu své působnosti – zašlete jméno dotyčného pracovníka skrátkým hodnocením. Rozhodnutí výboru Vám bude sděleno do 31. prosince 2018.

____________________________________________________________________________________

Zde si můžete stáhnout přihlášku k účasti na aktivu galvanizérů formou přednášky – referátu.

Přednáška může být:

Obecná
Jedná se o přednášku obecného charakteru, která je honorována a je otištěna ve sborníku.
O přijetí přednášky rozhoduje přípravný výbor. Obsah přednášky NESMÍ propagovat činnosti a výrobky firmy. Maximální délka je 20 minut.


Firemní
Tato přednáška prezentuje výsledky činnosti a výrobky firmy a za její uvedení firma uhradí částku 1.000,- Kč (členové ČSPÚ 800,- Kč). Dle zájmu může být také otištěna ve sborníku za úhradu, cena je 200 Kč za 1 stránku (A 4).

Počet stránek ve sborníku není limitován. Délka předneseného referátu je maximálně 20 minut.
Přednášky jsou řazeny v programu dle tematických okruhů.

Řazení přednášek je výhradně na rozhodnutí přípravného výboru a je neměnné. Přípravný výbor může také rozhodnout pouze o otištění přednášky ve sborníku. Sborník přednášek bude mít přiděleno číslo ISBN. Máte-li zájem využit této možnosti prezentovat své poznatky a výsledky činnosti voboru povrchových úprav prostřednictvím přednášky, vyplňte laskavě přihlášku a zašlete ji  e-mailem do 25. října 2018.


O zařazení přednášky budete informováni do 20. listopadu 2018. Text přednášky k otištění bude nutno zaslat nejpozději do 31. prosince 2018, neboť všechny zařazené přednášky budou lektorovány. Úhrada za zařazení firemní přednášky Vám bude fakturována.
Závazné přihlášky k účasti na 52. ročníku aktivu galvanizérů Vám budou zaslány do 20. prosince 2018.


Těšíme se na Vaše příspěvky a na setkání na 52. ročníku celostátním aktivu galvanizérů

v Jihlavě.

S pozdravem

PhDr. Drahomíra Majerová, tajemnice ČSPU,
tel. 737346857, email: cspu@seznam.cz


52. ročník celostátního Aktivu galvanizérů - ke stažení...návrat zpět