Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Nový kurz ČSPÚ

ČSPÚ připravuje další kurz v návaznosti na počet zájemců. Termín bude upřesněn. ...

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
Povrchová úprava - odborný server
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

53. ročník celostátního Aktivu galvanizérů

Vážení přátelé, 

Česká společnost pro povrchové úpravy opět připravuje tradiční setkání odborníků v oblasti povrchových úprav -   53. ročník celostátního Aktivu galvanizérů v Jihlavě  - se uskuteční  v hotelu Gustav Mahler ve dnech                                                                    

4. a 5. února 2020  

Ústřední téma přednášek i diskusí dvoudenního jednání 53. ročníku:   

Vliv ekonomické situace na vývoj povrchových úprav 

 Stejně jako v minulých letech aktiv  poskytuje   možnost   prezentovat  firemní   výsledky  v  oblasti  nových   technologií,   nových technologických postupů, umožňuje představit  nové výrobky prostřednictvím  přednášek a výstavky( prezentační stolky, panely, expozice ).   

Již několik let je součástí každého aktivu galvanizérů  ocenění zasloužilých pracovníků v oboru povrchových úprav.   

Uvítáme Váš návrh na ocenění z okruhu své působnosti – zašlete jméno dotyčného pracovníka s krátkým hodnocením. Rozhodnutí výboru Vám bude sděleno do 31. prosince 2019. ____________________________________________________________________________________ 

V tomto materiálu Vám zasíláme přihlášku k účasti na aktivu galvanizérů formou přednášky – referátu. 

Přednáška může být:

Obecná
Jedná se o přednášku obecného charakteru, která je honorována a je otištěna ve sborníku.  O přijetí přednášky rozhoduje přípravný výbor. Obsah přednášky NESMÍ propagovat činnosti a výrobky firmy. Maximální délka je 20 minut.  

Firemní
Tato přednáška prezentuje výsledky činnosti a výrobky firmy a za její uvedení firma uhradí částku  1.000,- Kč (členové ČSPÚ 800,- Kč). Dle zájmu může být také otištěna ve sborníku za úhradu, cena je 200 Kč za 1 stránku (A 4).  
Počet stránek ve sborníku není limitován. Délka předneseného referátu je maximálně 20 minut. 
Přednášky jsou řazeny v programu dle tematických okruhů.  
Řazení přednášek je výhradně na rozhodnutí přípravného výboru a je neměnné.  Přípravný výbor může také rozhodnout pouze o otištění přednášky ve sborníku.  Sborník  přednášek bude mít přiděleno číslo  ISBN.  Máte-li zájem  využit  této možnosti  prezentovat své  poznatky a   výsledky  činnosti v oboru  povrchových úprav  prostřednictvím přednášky,  vyplňte  laskavě  přihlášku a zašlete ji nejpozději e-mailem do 25.10.2019 

O zařazení přednášky budete informováni do 20. listopadu 2019. Text přednášky k otištění bude  nutno zaslat nejpozději do  31. prosince 2019, neboť všechny zařazené přednášky budou lektorovány. Úhrada za zařazení firemní přednášky Vám bude fakturována. Závazné přihlášky k účasti  na 53. ročníku aktivu galvanizérů Vám budou zaslány do 20. prosince 2019.  

Těšíme  se na Vaše příspěvky a na setkání na 53. ročníku celostátním aktivu galvanizérů v Jihlavě.  

S pozdravem  
PhDr. Drahomíra Majerová, tajemnice ČSPU
tel. 737 346 857
email: cspu@seznam.cz...návrat zpět