ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Ohlédnutí za 55. aktivem galvanizérů Jihlava 2022

Ve dnech 24. a 25. května se uskutečnil již 55. ročník celostátního aktivu galvanizérů. Po jedenácti letech se aktiv konal v jiném termínu a v jiných prostorách. Z důvodu striktních omezení covidovou pandemií bylo v lednu rozhodnuto, že se aktiv v tradičním únorovém termínu konat nebude a byl vybrán náhradní termín v květnu. Krátce před konáním byl přípravný výbor vnějšími okolnostmi nucen najít i nové prostory ke konání….. a byl vybrán EA Business hotel.

Přes tyto organizační změny se 55. ročníku aktivu galvanizérů zúčastnilo 112 účastníků z 67 firem z naší republiky a ze Slovenska. Nosné téma aktivu bylo Dopady nedostatků energií, surovin a pracovních kapacit v povrchových úpravách a do programu bylo přihlášeno 22 odborných přednášek. Stejně jako v minulých letech měly firmy možnost prezentovat své výsledky prostřednictvím konzultačních stolků v předsálí jednacího sálu. 

V průběhu jednacích dnů 55. ročníku aktivu galvanizérů se také uskutečnila členská schůze ČSPÚ, v rámci které proběhly volby nového výboru. Novým prezidentem společnosti byl zvolen Ing. Petr Goliáš.

55. ročník aktivu galvanizérů splnil očekávání a byl účastníky hodnocen velice kladně – nové prostory i nový termín.

Ocenění odborníci v oboru povrchových úprav, Petr Řácha, Ing. Vladislav Vomáčka a Radek Kučera, obdželi pamětní medaile předané Ing. Petrem Goliášem a Ing. Ladislavem Obrem.  


Prezentace firem
Jednací sál
...návrat zpět