ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

56. aktiv galvanizérů – 23. a 24. května 2023, EA Business Hotel Jihlava

Vážení přátelé,

Česká společnost pro povrchové úpravy opět připravuje tradiční setkání odborníků v oblasti povrchových úprav - 56. ročník celostátního Aktivu galvanizérů v Jihlavě - se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě

23. a 24. května 2023

 Ústřední téma přednášek i diskusí dvoudenního jednání 56. ročníku:

NOVINKY V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH

Stejně jako v minulých letech chceme i v tomto, poněkud složitém období, prostřednictvím tradičního setkání poskytnou možnost prezentovat odborníkům povrchových úprav firemní výsledky v  oblasti nových technologií, nových technologických postupů, představit nové výrobky prostřednictvím přednášek a výstavky ( prezentační stolky, panely, expozice ).

V tomto materiálu Vám zasíláme přihlášku k účasti na aktivu galvanizérů formou přednášky – referátu.

Přednáška může být:
Obecná
 Jedná se o přednášku obecného charakteru, která je honorována a je otištěna ve sborníku.
 O přijetí přednášky rozhoduje přípravný výbor. Obsah přednášky NESMÍ propagovat činnosti a výrobky firmy. Maximální délka je 20 minut.

Firemní
Tato přednáška prezentuje výsledky činnosti a výrobky firmy a za její uvedení firma uhradí částku 1.000,- Kč (členové ČSPÚ 800,- Kč). Dle zájmu může být také otištěna ve sborníku za úhradu, cena je 200 Kč za 1 stránku (A 4).
Počet stránek ve sborníku není limitován. Délka předneseného referátu je maximálně 20 minut.
Přednášky jsou řazeny v programu dle tematických okruhů.
Řazení přednášek je výhradně na rozhodnutí přípravného výboru a je neměnné. Přípravný výbor může také rozhodnout pouze o otištění přednášky ve sborníku. Sborník přednášek bude mít přiděleno číslo ISBN. Máte-li zájem využit této možnosti prezentovat své poznatky a výsledky činnosti v oboru povrchových úprav prostřednictvím přednášky, vyplňte laskavě přihlášku a zašlete ji do 20. února 2023 na adresu cspu@seznam.cz.

O zařazení přednášky budete informováni do 28. února 2023. Text přednášky k otištění bude nutno zaslat nejpozději do 31. března 2023, neboť všechny zařazené přednášky budou lektorovány. Úhrada za zařazení firemní přednášky Vám bude fakturována.

Závazné přihlášky k účasti na 56. ročníku aktivu galvanizérů Vám budou zaslány do 15. dubna 2023.

Již několik let je součástí každého aktivu galvanizérů ocenění zasloužilých pracovníků v oboru povrchových úprav.

Uvítáme Váš návrh na ocenění z okruhu své působnosti – zašlete jméno dotyčného pracovníka s krátkým hodnocením. Rozhodnutí výboru Vám bude sděleno do 28. února 2023.

Těšíme se na Vaše příspěvky a na setkání na 56. ročníku celostátním aktivu galvanizérů v Jihlavě.

S pozdravem

PhDr. Drahomíra Majerová
tajemnice ČSPU
tel.: 737 346 857


...návrat zpět