ČSPÚ | Akce z oboru | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Akce z oboru

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

kurz Obsluha neutralizačních stanic

POZVÁNKA ke stažení
PŘIHLÁŠKA ke stažení

Vážení přátelé,

Česká společnost pro povrchové úpravy připravila další základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic a následně zkoušky, které odpovídají legislativním požadavkům.

Osnova kurzu je v souladu s požadavky vyplývající z příslušné legislativy (viz příloha) a účastníci obdrží písemný učební materiál a dle zájmu i na CD.

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic se uskuteční v termínu 20. – 23. května 2019 v Domě filharmonie Kosmákova 9, Jihlava (v blízkosti dolní části Masarykova náměstí

Účastnický poplatek za 1 osobu činí 4100,- Kč a zahrnuje vložné vč. učebních materiálů (sborník + CD).

Zahájení kurzu je  20. května, v 9 hodin, ukončení ve čtvrtek 23. května, v 16 hodin.

Pro účastníky zajistíme dle objednávky ubytování a zašleme zálohovou fakturu.

Hotel Millenium 1030 Kč/os, 1470 Kč/2os vč. snídaní
Mahlerův pension Na hradbách 1050 Kč/os, 1500 Kč/2os vč. snídaní
Penzion Willa (náměstí)  900 Kč/os, 1200 Kč/2os vč. snídaní

Vzhledem ke skutečnosti, že kurz je možné uskutečnit při minimálním počtu 12 posluchačů, zašlete v případě zájmu přihlášku nejpozději do 30. dubna 2019 e-mailem!

Předpokládaný termín zkoušky pro obsluhu neutralizačních stanic bude upřesněn při základním kurzu (cca do 1 měsíce po ukončení základního kurzu).

Poplatek za zkoušky pro účastníky základního kurzu činí 1600,- Kč.

Ke zkouškám se mohou přihlásit i pracovníci, kterým končí platnost osvědčení a nechtějí se zúčastnit základního kurzu (dle doporučení Ministerstva ŽP je doporučeno přezkoušení po 5 letech). Zájemcům zašleme učební materiály s aktuální legislativou.

Zkoušky jsou jednodenní a účastníkům bude zaslán předpokládaný čas zkoušky.

Poplatek za zkoušky se zasláním učebních materiálů činí 2.150,- Kč

V případě zájmu o zkoušku zašlete vyplněnou přihlášku do 30. dubna 2019.

Zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku vám bude zaslána v okamžiku potvrzení realizace kurzu!

S pozdravem

PhDr. Drahomíra Majerová
Tajemnice ČSPÚ
mobil: 737 346 857
e-mail: cspu@seznam.cz


Osnova kurzu obsluhovatelů neutralizačních stanic
(dle ČSN 75 6505)

 • Právní předpisy a technické normy
 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Zásady první pomoci
 • Technologie zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozů PÚ
 • Kalové hospodářství
 • Typy zneškodňovacích zařízení
 • Kontrola funkce neutralizačních stanic
 • Provoz neutralizačních stanic
 • Manipulačně provozní řády
 • Povinnosti a práva obsluhovatelů neutralizačních stanic
 • Seznámení se zkouškovým řádem

 

(výuka v rozsahu 36 hodin)

Obsah přednášek je zpracován ve skriptech, které obdrží každý účastník....návrat zpět