Nacházíte se: ČSPÚ > Akce z oboru

Aktuality z oboru

55. Celostátní aktiv galvanizérů - POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Připravujeme 55. Celostátní aktiv galvanizérů, který se...

Mezinárodní veletrh pro průmyslovou lakovací techniku PaintExpo

Ve dnech 26. – 29.4.2022 se bude konat v Kalsruhe, Německo, mezinárodní veletrh. ...

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Technologický seminář Česká republika – Dolní Rakousko

Český zastupitelský úřad ve Vídni ve spolupráci s Českou společností pro povrchové úpravy, Hospodářskou komorou Dolního Rakouska a dalšími partnery pořádá
 
dne 18. října 2011 Technologický seminář ČR – Dolní Rakousko.
 
Jako hlavní obory, které se budou na tomto semináři prezentovat jsou technologie povrchových úprav a dále zdravotnické technologie.
 
Cílem akce je představit v Rakousku a před rakouskými firmami a výzkumnými institucemi české technologie, produkty a služby ve vybraných technologických oborech a umožnit firmám a institucím z obou zemí navázat vzájemnou spolupráci.
 
Akce je pro všechny zúčastněné firmy a instituce bezplatná. Organizaci celé akce i finanční zajištění bude mít na starosti ZÚ Vídeň a Hospodářská komora Dolního Rakouska. Akce bude probíhat v prostorách ZÚ Vídeň. Tlumočení, technické zázemí i občerstvení pro účastníky bude zajištěno. Workshopy budou probíhat v anglickém jazyce.
 
Bližší informace o této akci budou aktuálně zveřejňovány na našich www stránkách. Další informace je možné získat přímo u prezidenta ČSPÚ na jeho telefonu nebo emailu.


...návrat zpět