ČSPÚ | Akce z oboru | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Akce z oboru

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Pozvánka na kurz Obsluha neutralizačních stanic

Česká společnost pro povrchové úpravy, která navázala spolupráci přímo s lektory kurzu a autory učebních materiálů Ing. Jaroslavem Růžičkou a Ing. Jaroslavem Ferešem (dříve pracovníky MŽP), připravila další základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic a následně zkoušky, které odpovídají legislativním požadavkům.

Osnova kurzu je v souladu s požadavky vyplývající z příslušné legislativy (viz příloha) a účastníci obdrží písemný učební materiál a dle zájmu i na CD.

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic se uskuteční
 
v termínu 3. – 7. října 2011
v Domě filharmonie Kosmákova 9, Jihlava
(v blízkosti dolní části Masarykova náměstí)
 
Vzhledem ke skutečnosti, že kurz je možné uskutečnit při minimálním počtu 15 posluchačů, zašlete v případě zájmu přihlášku nejpozději do 25. září 2011 (e-mailem, poštou, ). Termín dalšího základního kurzu a zkoušek lze předpokládat v říjnu 2012.

Zkoušky pro obsluhu neutralizačních stanic se uskuteční
v úterý 2. listopadu 2011 od 8 hodin
v Domě filharmonie, Kosmákova 9, Jihlava.

Ke zkouškám se mohou přihlásit i pracovníci, kterým končí platnost osvědčení a nechtějí se zúčastnit základního kurzu (dle doporučení Ministerstva ŽP je doporučeno přezkoušení po 5 letech). Zájemcům zašleme učební materiály s aktuální legislativou. Zkoušky jsou jednodenní a účastníkům bude zaslán předpokládaný čas zkoušky.
 
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.


...návrat zpět