Nacházíte se: ČSPÚ > Akce z oboru

Aktuality z oboru

55. Celostátní aktiv galvanizérů

Připravujeme 55. Celostátní aktiv galvanizérů, který se uskuteční 1. a 2. února...

Mezinárodní veletrh pro průmyslovou lakovací techniku PaintExpo

Ve dnech 26. – 29.4.2022 se bude konat v Kalsruhe, Německo, mezinárodní veletrh. ...

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
Povrchová úprava - odborný server
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

 
Česká společnost pro povrchové úpravy se stala partnerem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která je řešitelem projektu „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství“ s registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/31.0170. Projekt vznikl v rámci OPVK za účelem podpory navazování partnerství a rozvíjení kontaktů studentů i pedagogů s technickou praxí.
 
Součástí projektu byl workshop
„Protikorozní ochrana a její provázanost v průmyslu“,
12. a 13. listopadu 2012 – Jihlava, hotel Gustav Mahler
 

 

Workshop se uskutečnil ve dnech 12. a 13. listopadu 2012 v hotelu Gustav Mahler. Zúčastnili se ho odborníci z oblasti technologie, korozního inženýrství, legislativy a výzkumu povrchových úprav.

Cílem workshopu bylo vytvoření a prohloubení spojných můstků mezi ryzí teorií protikorozní ochrany a následnou aplikací průmyslem. Ovšem mezi další důležité cíle patřila snaha o zvýšení zájmu o tuto problematiku mezi vysokoškolským studentstvem a konečně rovněž důležité stmelování vzájemných pracovních a odborných vztahů jednotlivých aktérů. Za akademickou obec účast akce podpořila ostravská Vysoká škola báňská technická univerzita, brněnské Vysoké učení technické a Univerzita v Pardubicích. Zároveň byli přítomni odborníci z různých firem a z výzkumných a zkušebních ústavů.

Přednášky zajišťovali odborní pracovníci z celé ČR a to jak z řad univerzitních pracovníků, tak i odborníků z průmyslu. K uvedené problematice byl tak poskytnut široký záběr velice poučných a tedy hodnotných přednášek. Po každé přednášce následovala krátká diskuse a prostor pro zodpovězení případných dotazů, což bylo četně využíváno.

Dle reakcí posluchačů, kteří se pochvalně vyjadřovali jak o obsahovém zaměření, tak i o úrovni jednotlivých přednášek, lze workshop hodnotit jako zdařilý


 


...návrat zpět