ČSPÚ | Novinky | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Novinky

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

29. 02. 2016    Pozvánka na kurz 4. - 8. dubna 2016

Vážení přátelé,

Česká společnost pro povrchové úpravy připravila další základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic a následně zkoušky, které odpovídají legislativním požadavkům.

Osnova kurzu je v souladu s požadavky vyplývající z příslušné legislativy (viz příloha) a účastníci obdrží písemný učební materiál a dle zájmu i na CD.

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic se uskuteční v termínu 4. – 8. dubna 2016 v Domě filharmonie Kosmákova 9, Jihlava (v blízkosti dolní části Masarykova náměstí)

Účastnický poplatek za 1 osobu činí 4100,- Kč a zahrnuje vložné vč. učebních materiálů (sborník + CD). Zahájení kurzu je 4. dubna 2016 v 9 hodin, ukončení v pátek 8. dubna do 12 hodin.

Pro účastníky zajistíme dle objednávky ubytování a zašleme zálohovou fakturu.

Hotel Milenium 1200 Kč/os., 1470 Kč/2 os. vč. snídaní
Mahlerovský pension Na hradbách 1000 Kč/os., 1450 Kč/2 os. vč. snídaní
Penzion Willa (náměstí) 750 Kč/os., 950 Kč/2 os. vč. snídaní

Vzhledem ke skutečnosti, že kurz je možné uskutečnit při minimálním počtu 15 posluchačů, zašlete v případě zájmu přihlášku nejpozději do 20. března 2016 e-mailem!

 • Předpokládaný termín zkoušky pro obsluhu neutralizačních stanic je stanoven na 10. května 2016 (termín bude potvrzen po zahájení základního kurzu).
 • Poplatek za zkoušky pro účastníky základního kurzu činí 1600,- Kč.
 • Ke zkouškám se mohou přihlásit i pracovníci, kterým končí platnost osvědčení a nechtějí se zúčastnit základního kurzu (dle doporučení Ministerstva ŽP je doporučeno přezkoušení po 5 letech). Zájemcům zašleme učební materiály s aktuální legislativou.
 • Zkoušky jsou jednodenní a účastníkům bude zaslán předpokládaný čas zkoušky.
 • Poplatek za zkoušky se zasláním učebních materiálů činí 2.150,- Kč

V případě zájmu o zkoušku zašlete vyplněnou přihlášku do 20. března 2016!

S pozdravem

PhDr. Drahomíra Majerová
Tajemnice ČSPÚ

mobil: 737 346 857
e-mail: cspu@seznam.cz

Osnova kurzu obsluhovatelů neutralizačních stanic
(dle ČSN 75 6505)

 • Právní předpisy a technické normy 
 • Bezpečnost a hygiena práce 
 • Zásady první pomoci 
 • Přednáší Ing. Jaroslav Růžička................................................................................................. 8 hod. 

 • Technologie zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozů PÚ 
 • Kalové hospodářství 
 • Přednáší Ing. Tomáš Fuka........................................................................................................ 8 hod. 

 • Typy zneškodňovacích zařízení 
 • Kontrola funkce neutralizačních stanic 
 • Přednáší Ing. Tomáš Fuka......................................................................................................... 8 hod.
 
 • Provoz neutralizačních stanic 
 • Manipulačně provozní řády
 • Přednáší Ing. Jaroslav Růžička.................................................................................................. 8 hod. 

 • Povinnosti a práva obsluhovatelů neutralizačních stanic 
 • Seznámení se zkouškovým řádem 
 • Přednáší Ing. Jaroslav Růžička.................................................................................................. 4 hod. 

Obsah přednášek je zpracován ve skriptech, které obdrží každý účastník.

Přihlášku si můžete stáhnout zde:


...návrat zpět