ČSPÚ | Novinky | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Novinky

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

04. 04. 2014    All for Power

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás upozornit na nejnovější číslo odborného časopisu o energetice All for Power, ve kterém  můžete najít jak informace odborné tak i zprávy o chystaných investicích a tedy o možném potenciálním uplatnění produktů  v oboru energetiky a průmyslu obecně.
Časopis je navíc zařazen Radou vlády ČR mezi recenzované neimpaktované a nabízí možnost publikovat i výsledky aplikovaného výzkumu. Pokud máte zájem o předplatné tohoto časopisu, můžete tak realizovat přes webové stránky časopisu: www.allforpower.cz

O časopise: Odborný recenzovaný časopis All for Power informuje o klasické a jaderné energetice, teplárenství, plynárenství, energetickém využiti odpadů a o rozvoji elektrizační soustavy. Mapuje investiční a obchodné příležitosti pro tuzemské dodavatele jak doma tak ve světě. Elektronickým doplňkem tištěného media je internetový portál www.allforpower.cz, který denně přináší aktuální zprávy z oboru. Podpora energetického strojírenství a mapování příležitosti pro dodavatele je i cílem mezinárodních konferencí, které každoročně organizuje AF POWER agency a.s., vydavatel časopisu. Jde například o konference k výstavbě klasických a jaderných zdrojů, o energetickém využití komunálního odpadu - Waste to Energy, o rozvoji elektrizační soustavy, investicích v teplárenství a dalších. Na těchto konferencích se setkávají investoři a dodavatele pro energetiku a průmysl.   Ing.

Stanislav Cieslar | Šéfredaktor časopisu All for Power a Informačního portálu www.allforpower.cz |  člen představenstva AF POWER agency a.s., Praha 8, Karlín, Thámova 166/18, PSČ 186 00 M +420 773 444 409, stanislav.cieslar@afpower.cz Člen skupiny Com4In, www.com4in.cz    

Připravované konference v roce 2014:
Kotle a energetická zařízení – konference-kotle.cz
Waste to Energy (Spalovny) - http://w2e.afpconference.com/
Mosty - http://www.sekurkon.cz/kurz/9832
Ocelové konstrukce, Karlova Studánka - http://www.sekurkon.cz/kurz/9859
Elektrizační soustava  - Modernizace, rozvoj a údržba elektrizační soustavy (květen 2014, Praha, stránky ve výstavbě)
Konstrukce - konference ČAOK, www.caok.cz (září, Ostrava, stránky ve výstavbě)
All for Power  - výstavba klasických a jaderných elektráren, teplárny (listopad, Praha, stránky ve výstavbě)  


...návrat zpět