ČSPÚ | Členství | Česká společnost pro povrchové úpravy best quality breitlingreplica.to with cheap price.best fr.wellreplicas.to beautiful, practical, good quality.here is a top https://www.lolo.to supplier.https://www.luxuryreplicawatch.to convey a certain image: active.fake rolex for sale convey a certain image: active.the best https://tomtops.ru/ in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome.will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best https://www.vapepens.ph/.
Nacházíte se: ČSPÚ > Členství

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Podmínky členství

Členství může být individuální nebo kolektivní.
 • Individuálním členem může být každý český občan i cizinec starší 15 let, který se zabývá problematikou povrchových úprav a s ní souvisejícími činnostmi.
 • Kolektivním členem může být fyzická nebo právnická osoba. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo zplnomocněný zástupce.
Členství vzniká registrací a zaplacením příspěvků, které u individuálního členství činí 100 Kč a kolektivního 1 000 Kč za rok.
 

Práva členů:

 • Podílet se na všech formách činnosti společnosti
 • Využívat výhody plynoucí ze členství
 • Požadovat a získávat od společnosti informace a stanoviska
 • Získávat informace o akcích společnosti i o akcích partnerských organizací v zahraničí
 • Vysílat své zástupce nebo zúčastňovat se akcí společnosti
 • Předkládat návrhy na uspořádání odborných nebo vzdělávacích akcí
 • Požadovat pomoc či zprostředkování pomoci při řešení otázek
 • Využívat zkušenosti, poznatky a materiály, získané z mezinárodních styků společnosti
 • Podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s otázkami na orgány společnosti
 • Volit a být volen do orgánů a pracovat v odborných komisích společnosti

 

Přihláška:

Přihlášku do Společnosti pro povrchové úpravy získáte společně s dalšími informacemi v jejím sekretariátu (viz kontakty).

Kolektivní členové ČSPÚ