ČSPÚ | Akce z oboru | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Akce z oboru

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Kurz pro Obsluhovatele neutralizačních stanic

Vážení přátelé,

Česká společnost pro povrchové úpravy připravila pro zájemce další termín základního kurzu pro Obsluhovatele neutralizačních stanic a následně zkoušky, které odpovídají legislativním požadavkům.

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 20. – 23. října 2020, v budově penzionu Willa, Masarykovo nám. 95, Jihlava (učebna autoškoly).

Účastnický poplatek za 1 osobu činí 4500,- Kč a zahrnuje vložné vč. učebních materiálů (sborník + CD).

Zahájení kurzu je v úterý 20. října, v 9 hodin, ukončení v pátek 23. října, v 16 hodin.

Pro účastníky zajistíme dle objednávky ubytování a zašleme zálohovou fakturu.

Penzion Willa (náměstí)  800 Kč/os, 1000 Kč/2os. vč. snídaní
Mahlerův pension Na hradbách 1050 Kč/os, 1500 Kč/2os vč. snídaní


Vzhledem ke skutečnosti, že kurz je možné uskutečnit při minimálním počtu 12 posluchačů, zašlete v případě zájmu přihlášku nejpozději do 12. října 2020 e-mailem!

Osnova kurzu je v souladu s požadavky vyplývající z příslušné legislativy (viz příloha) a účastníci obdrží písemný učební materiál a dle zájmu i na CD.

Předpokládaný termín zkoušky pro obsluhu neutralizačních stanic bude upřesněn při základním kurzu (cca do 1 měsíce po ukončení základního kurzu).

Poplatek za zkoušky pro účastníky základního kurzu činí 1600,- Kč.

Ke zkouškám se mohou přihlásit i pracovníci, kterým končí platnost osvědčení a nechtějí se zúčastnit základního kurzu (dle doporučení Ministerstva ŽP je doporučeno přezkoušení po 5 letech). Zájemcům zašleme učební materiály s aktuální legislativou.

Zkoušky jsou jednodenní a účastníkům bude zaslán předpokládaný čas zkoušky.

Poplatek za zkoušky se zasláním učebních materiálů činí 2.200,- Kč

V případě zájmu o zkoušku zašlete vyplněnou přihlášku také do 12. října 2020. Termín vám bude sdělen ihned po ukončení základního kurzu.

Zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku na kurz i zkoušku vám bude zaslána v okamžiku potvrzení realizace kurzu!

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

S pozdravem

PhDr. Drahomíra Majerová
Tajemnice ČSPÚ
mobil: 737 346 857


Osnova kurzu obsluhovatelů neutralizačních stanic
(dle ČSN 75 6505)
 • Právní předpisy a technické normy
 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Zásady první pomoci
 • Technologie zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozů PÚ
 • Kalové hospodářství
 • Typy zneškodňovacích zařízení
 • Kontrola funkce neutralizačních stanic
 • Provoz neutralizačních stanic
 • Manipulačně provozní řády
 • Povinnosti a práva obsluhovatelů neutralizačních stanic
 • Seznámení se zkouškovým řádem
  (výuka v rozsahu 36 hodin)

Obsah přednášek je zpracován ve skriptech, které obdrží každý účastník.


...návrat zpět