ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

40. Celostátní aktiv galvanizérů 2007

 
Přesto již od počátku byl tento aktiv slavnostnější a bylo cítit, že bude trochu jiný, než ty předcházející. Slavnostní atmosféru aktivu a jeho význam podtrhl svou přítomností primátor města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal. Z jeho úvodních slov bylo znát, že vedení města si váží toho, že právě Jihlava se stala místem, kde se pravidelně toto setkání předních odborníků v oblasti povrchových úprav koná. Bylo znát, že jeho představy zdaleka předčila skutečnost, že aktiv není schůzka úzké skupiny odborníků, ale široká platforma specialistů a to nejen z České republiky, ale i z blízkého zahraničí, především ze Slovenska a Německa.


Po úvodních slovech ředitele DKO pana Blechy a spolupořadatele a odborného garanta aktivu, prezidenta české společnosti pro povrchové úpravy, (dále jen ĆSPÚ), Ing.Obra, CSc byl zahájen odborný program.


Již dávno se stalo tradicí aktivu, že z velkých konkurentů, kteří se snaží v běžném životě přesvědčit uživatele, že právě oni jsou tím nejvýhodnějším dodavatelem, se stali spojenci, kteří představují nové směry vývoje v oboru, prezentují své novinky a představují nové perspektivy oboru povrchových úprav.
Slavnostní předání pamětních medailí
„Za přínos v oboru povrchových úprav“

Nové technologie v oblasti vylučování zinku a slitinových povlaků zinku představila v úvodní přednášce firma Dr. Ing. Max Schlőtter. Velký důraz byl kladen právě na vysokou korozní odolnost povlakových systémů používaných na součástkách pro automobilový průmysl. Co nového přinesl do oblasti moderních pasivací na povlacích zinku a slitinových povlacích zinku největší výrobce a dodavatel působící na českém a slovenském trhu, firma Atotech-M.A.G CZ a SK, bylo nosným tématem příspěvku, který přednesl obchodní manažer této firmy. 

Vysoká odborná úroveň úvodních příspěvků kladně předznamenala další průběh aktivu. Následovala přednáška firmy Metallchemie na téma „Silnovrstvá pasivace zinkových povlaků bez obsahu kobaltu“. Oblast pasivací pak uzavřel příspěvek z STU Bratislava, který se zabýval pasivační vrstvou na pulzně vyloučeném povlaku zinku. Technologie pulzního vylučování povlaků není příliš rozšířená a využívá se spíše na specielní povlaky. Zda se bude jednat o nový směr v galvanotechnice jistě ukáže blízká budoucnost. Jak provést pokovení zinkohořčíkových slitin představila firma MacDermid. 

Na kvalitu vyloučené finální povrchové úpravy má nesporně veliký vliv kvalita provedené předúpravy. Na pohled jednoduché operace, jako je odmašťování a moření, jsou základem pro následující galvanické operace. Není tajemstvím a většina galvanizérů to dobře ví, že na zjištěných vadách po pokovení, se více jak ze 60% podílí chyby a vady z předúprav. O tom jak toto řešit a jaké nové přípravky a technologie je potřebné použít, informoval ve svém vystoupení Ing. Peter Ivic z firmy Atotech-MAG SK, a.s. 

Asi těžko by si většina z nás dokázala představit, že na přesnost střelby, její rozptyl a kadenci zbraní, může mít a také ve skutečnosti má, veliký vliv použitá technologie pasivace, lubrifikace a hydrofobizace povrchu střel. O praktických poznatcích a dosažených výsledcích, prezentovaných v tabulkách a grafech, ve svém vystoupení informoval účastníky aktivu, pracovník firmy Pragochema, Ing. Petr Szelag. 

Stále a pravidelně narůstající poptávka po chemickém niklování, kde za posledních cca 5 let je roční pravidelný nárůst v rozmezí 4 – 6%, se odrazil i v nabídce přednášek jihlavského aktivu. O této problematice hovořil ve svém příspěvku zástupce firmy Enthone, Ing.M.Cihlář. Představil nový způsob provozování této technologie, který firma nazvala obchodně „STEADY STATE“. Na své případné rozšíření ještě tento způsob provozu technologie chemického niklování v České a Slovenské republice čeká, ale jak zástupce firmy sdělil, v zahraničí je již provozována. 

Základy technologie chemického niklování, důležité faktory bezporuchového provozu a nové možnosti provozování této technologie představil Ing.Obr, CSc z firmy Atotech-M.A.G.CZ,a.s.. Současně představil novou kompletní paletu přípravků, splňující náročná ekologická a hygienická kriteria EU a umožňující vyloučení niklových povlaků s různým obsahem fosforu, který má podstatný vliv na kvalitu a vlastnosti vyloučené niklové vrstvy. Paletu pak doplnil o novinku v této oblasti, lázeň chemicky vylučující černý niklový povlak a lázeň vylučující povlak s obsahem teflonu s vynikajícími kluznými vlastnostmi. 

V České republice, ve dvouletých cyklech, vždy v lichém roce, je v Praze realizován veletrh povrchových úprav. ČSPÚ je pravidelně hlavním garantem tohoto veletrhu, který přitahuje stále více jak aktivních vystavovatelů, tak samotných návštěvníků. Nejinak tomu bude i letos, kdy se realizace této akce nově ujala velice úspěšná výstavní společnost, ABF a.s. Praha. Veletrh pod názvem FOR SURFACE, který je součástí veletrhu FOR INDUSTRY, se bude konat na Pražském výstavišti v Letňanech, ve dnech 11. – 13.dubna. S motem : „ Změny znamenají budoucnost ….. Toto je budoucnost“ přišly na tuto akci pozvat účastníky aktivu Ing. Pokorná, ředitelka veletrhu a Ing. Matoušková, manažerka veletrhu. 

Po jejich vystoupení byla odborná část aktivu přerušena a následovala jeho slavnostní část. Jak v úvodu této části řekl prezident společnosti Ing.Obr, výbor ČSPÚ se počínaje letošním rokem, rokem 40. aktivu, rokem končícím trojčíslím 007, rozhodl a do budoucna dále pravidelně na tomto aktivu morálně odměnit a vzpomenout si na ty, kteří se podíleli a podílí na rozvoji tohoto našeho krásného oboru, a ocenit jejich činnost pamětní medailí „Za přínos v oboru povrchových úprav“. Letos toto ocenění bylo předáno:

Ing. Svatopluku Bajerovi, RNDr. Miloslavu Bečkovi, Zdeňku Blažkovi, Ing. Vladimíru Dvořákovi, Jiřímu Hotovcovi, Ing. Jaroslavu Chocholouškovi, Ing. Vladimíru Klapkovi, CSc., Milanovi Kosmákovi, Ing. Ctiradu Kubíkovi, CSc., Ing. Jaroslavu Policarovi, Františku Porazilovi, Ulrichu Radixovi, Ing. Jiřímu Roubalovi, Miloslavu Rozmánkovi, Ing. Jaroslavu Růžičkovi, Ing. Jiřímu Šulcovi, Josefu Šulcovi, Miloslavu Vodovi, Zdeňku Vostatkovi a Evě Purmanové - dlouholeté organizátorce aktivů. 

In memoriam patří ocenění Ing. Vladimíru Bahenskému, Ing. Vladimíru Krejčíkovi, Doc. Ing. Jaromíru Vítkovi a Čestmíru Pipkovi. 

Dále se výbor ČSPÚ rozhodl udělit při příležitosti tohoto aktivu ještě jednu pamětní medaili a to Dr. Drahomíře Majerové, za tu dlouhou řadu Aktivů, které zorganizovala a jak uvedl ve svém vystoupení Ing. Obr, věříme, že ještě dlouho bude organizovat. 

Pamětní medaile, v počtu 100 ks s certifikátem, pro ČSPÚ vyrobila, podle návrhu ČSPÚ, Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 

Odpolední jednání zahájil zástupce firmy Enthone, pan Aleš Pipek, přednáškou zabývající se galvanickým cínováním. O ekologické šetrnosti svých produktů pojednával příspěvek firmy Coventya. Ekologické aspekty elektrochemických obráběcích metod a elektrochemického leštění, to bylo poslední odpolední téma, které rozebral Doc.Ing. Mejta, CSc z VŠCHT Praha. 

Nové předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod, přehled prováděcích předpisů k vodnímu zákonu a ochrana životního prostření, to bylo nosné téma druhého dne jednání aktivu. Tuto oblast dále doplnila diagnostika povrchů galvanických povlaků, materiálové inženýrství a nové směry v korozních zkouškách povrchových úprav. Analytika a firma Merck to už dlouho k sobě zákonitě patří. O novinkách v této oblasti informovaj její zástupce, Ing. Havlíček.Spínané a tyristorové zdroje se dnes zahrnují do běžného zařízení galvanizoven. Jsou výkonné a úsporné. Co nového v této oblasti informovali na závěr účastníky aktivu zástupci firem Eprona a.s. a Dehor-Elspek s.r.o. 

40. Aktiv galvanizérů v Jihlavě skončil a jak se shodli jeho účastníci, byl to dobré a podnětné setkání, které přineslo řadu nových námětů, informací a navázaní nových osobních i pracovních kontaktů. 


...návrat zpět