ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

46. Celostátní aktiv galvanizérů 2013

Česká společnost pro povrchové úpravy opět připravuje tradiční setkání odborníků v oblasti povrchových úprav. Již 46. ročník celostátního Aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční opět vhotelu Gustav Mahler ve dnech 5. - 6. února 2013.


Ústředním tématem přednášek i diskusí dvoudenního jednání 46. ročníku bude


Rozvoj povrchových úprav po roce 2012 

prostřednictvím přednášek a výstavky ( prezentační stolky, panely, expozice ).
V tomto materiálu Vám zasíláme přihlášku k Stejně jako v minulých ročnících mohou firmy prezentovat své výsledky činnosti, nové technologie a postupy a nové výrobky účasti na aktivu galvanizérů formou přednášky – referátu. 

Přednáška může být:
Obecná
Jedná se o přednášku obecného charakteru, která je honorována a je otištěna ve sborníku.
O přijetí přednášky rozhoduje přípravný výbor. Obsah přednášky NESMÍ propagovat činnosti a výrobky firmy. Maximální délka je 20 minut.

 


Firemní 
Tato přednáška prezentuje výsledky činnosti a výrobky firmy a za její uvedení firma uhradí částku 1.000,- Kč (členové ČSPÚ 800,- Kč). Dle zájmu může být také otištěna ve sborníku za úhradu, a to 200,- Kč za 1 stránku (A 4). Počet stránek ve sborníku není limitován. Délka předneseného referátu je maximálně 20 minut.

Přednášky jsou řazeny v programu dle tematických okruhů. Řazení přednášek je výhradně na rozhodnutí přípravného výboru a je neměnné. Přípravný výbor může také rozhodnout pouze o otištění přednášky ve sborníku. 
Sborník přednášek bude mít přiděleno číslo ISBN.


 

O zařazení přednášky budete informováni do 25. listopadu 2012.Text přednášky k otištění bude nutno zaslat nejpozději do 22. prosince 2012 neboť všechny zařazené přednášky budou lektorovány. Úhrada za zařazení firemní přednášky Vám bude fakturována.

Závazné přihlášky k účasti na 45. ročníku aktivu galvanizérů Vám budou zaslány do 20. prosince 2012.

 


Věřím, že i v této složité ekonomické situaci využijete možnosti prezentovat nové poznatky a výsledky své činnosti v oblasti povrchových úprav a představit své nové výrobky.

V rámci celostátního aktivu galvanizérů, vúterý 5. února 2013, se uskuteční členská schůze ČSPÚ.

Těším se na spolupráci a setkání na 46. celostátním aktivu galvanizérů v Jihlavě.

 

PhDr. Drahomíra Majerová 
tajemnice ČSPÚ


...návrat zpět