ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Ohlédnutí za právě skončeným 47. Celostátním Aktivem galvanizérů.

Za nezvykle teplého až jarního počasí opět proběhl v Jihlavě již 47. ročník Aktivu galvanizérů. Vtradiční doba, první pracovní úterý a středa měsíce února, tentokrát připadla na dny 4. – 5.2. 2014. Také místo konání zůstalo tradiční, velký sál hotelu Gustav Mahler. A do třetice, tradiční byl i velký zájem o toto celostátní setkání pracovníků zoblasti technologií povrchových úprav, ekologie a životního prostředí. Mimo účastníků z České republiky se jednání zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Německa a Itálie.


Ze strohé statistiky lze vyčíst, že aktivu se zúčastnilo 173 osob z 85 podniků, institucí a škol. Během jednání bylo předneseno 23 odborných přednášek a referátů a 8 posterových prezentací. Na chodbě v klášterní části bylo instalováno 27 prezentačních stánků, kde přední firmy prezentovaly svoje služby a výrobky. I když není možné zveřejnit všechny prezentované společnosti, tak z těch významných to byly Pragochema, Enthone, MacDermid, Watek, TSI Systém, Schlötter, Merck, Labimex, Dehor, Dico, Donauchem, nově pak Katko, Italchimici a Italgalvano SPA. Letošního ročníku se po několikaleté odmlce zúčastnil také Atotech. Vysoké školy zastupovaly VŠCHT Praha, ČVUT Praha a FCH VUT Brno. Přítomni byli i zástupce odborného časopisu Tribo technika, který je mediálním partnerem ČSPÚ a zástupce výstavní společnosti ABF Praha, která velmi úzce spolupracuje s ČSPÚ. Jednání byl přítomen zástupce německé společnosti DGO, ředitel AČSZ a prezident SSPÚ.


Pro letošní ročník přípravný výbor aktivu vybral nosné téma jednání „Požadavky trhu na povrchové úpravy“ . Po nezbytných organizačních informacích týkajících se průběhu aktivu a úvodním slově prezidenta ČSPÚ, Ing. Ladislava Obra, který přivítal všechny přítomné a popřál jim úspěšné a plodné jednání, pozval účastníky na večerní diskusní fórum, byl zahájen vlastní odborný program setkání.


První blok přednášek tematicky zahrnoval příspěvky zabývající se technologií povrchových úprav. V úvodní přednášce shrnul Ing. Ivic ( MacDermid CZ ) potřebu dobré a kvalitní předpravy před vlastními elektrochemickými procesy. Jak nově přistupovat kprotikorozní ochraně slitinového povlaku zinek-nikl, bylo tématem příspěvku Ing. Kříže ( Atotech ). Ukázal na jednotlivé produkty koroze v různých stupních napadení povlaku a nastínil způsob řešení realizovaný společností Atotech. Nedostatkem ovšem bylo, že autor nedodal svůj příspěvek k otištění ve sborníku z Aktivu. Pan Tomoaki Ichikawa ( Technic-Italgalvano SPA ) představil firemní lázně pro technologie vylučování povlaku zinku a zinku-niklu. V závěru prezentoval modrou pasivaci bez přítomnosti kobaltu. Velmi sledovaný a velmi precizně zpracovaný příspěvek přednesl Ing. Goliáš ( Schlötter ) na téma „Možné příčiny selhání funkce galvanicky vyloučených povlaků“. Po jednotlivých krocích rozebíral vyskytující se vady v povlacích a na základě analýz pak mohl přesně identifikovat a kvalifikovat důvody a příčiny těchto vad. Několik slov ke korozi zinku uvedl také Ing. Čapoun ( Dico Süd ). Lumii, novou řadu přípravků na povrchovou úpravu hliníku představil pan Brunclík ( Coventya ). Technologii pokovu plastických hmot představil pan Šubert ( Enthone ). V působivém příspěvku, přesně po jednotlivých krocích, demonstroval tuto, ne zrovna jednoduchou technologii. Dopolední jednání pak bylo tradičně uzavřeno předáním morálního ocenění ČSPÚ odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Ing. Jana Pišvejcová ( PCB Benešov ), Ing. Jiří Houfek ( Atotech Jablonec n. N. ), pan Stanislav Pešula ( Novex Slaný ) a pan František Suchomel ( Šperlínek Čáslav ).


Odpolední blok přednášek zahájil Dr. Zimmer ( EUPOC Memmingen ) a seznámil přítomné snejnovějšími aktivitami voblasti REACH vNěmecku. Požádal přítomné o společnou koordinaci činnosti. Vněkterých případech dochází v důsledku neuvážených administrativních kroků k likvidaci technologií povrchových úprav. Velice zajímavý příspěvek, doplněný velkých počtem obrázků, přednesla Ing. Kreislová ( SVUOM ) o korozní odolnosti niklových povlaků. Nové technologie a zařízení dodávané IPP Praha představil Ing. Penc.


O tom, jak pokračují práce na přípravě ISO normy pro bezchromanové pasivace zinku a slitin zinku informoval Ing. Szelag ( Pragochema ). Novinky vtechnologiích povrchových úprav firmy MacDermid představil Ing. Obr. Zejména se jednalo o nové přípravky voblasti předpravy hliníku a jeho slitin, ucelený přehled dodávaných „chemických“ niklů a přípravků pro zvýšení ekologie a ochrany pracovního prostředí v technologii tvrdého chromování. Jaké jsou povinnosti provozovatelů zařízení na galvanické úpravy povrchů podle chemických předpisů shrnul Ing. Petira. Závěrečný příspěvek prvního dne jednání, který přednesl Ing. Kuběna, zahrnoval problematiku pomocných organických fakulantů při zneškodňování odpadních vod z galvanizoven.

Na skončené odborné jednání Aktivu galvanizérů navazovalo Valné shromáždění ČSPÚ. Přítomní členové vyslechli zprávu prezidenta společnosti Ing. Obra o činnosti ČSPÚ za uplynulý rok a návrh rámcového plánu činnosti na rok příští. Dále si vyslechli zprávu o hospodaření a finanční rozpočet na rok 2014. Letošní valné shromáždění bylo volební a tak byla provedena volba nového výboru společnosti. V závěrečném usnesení pak přítomní schválili předložené zprávy, rámcový plán činnosti a finanční rozpočet na rok 2014.


Pro účastníky aktivu připravili organizátoři v prostorách bývalého dominikánského kláštera společnou večeři a následnou neformální zábavu. Pro letošní rok byla pro účastníky mimo degustace dobrých vín, připravena i ochutnávka italských sýrů a salámů. Při dobrém víně, tanci nebo jen poslechu živé hudby a vzájemné diskuzi, společný večer velmi rychle utekl.

Druhý den jednání zahájil svým příspěvkem Ing. Kříž ( Atotech ) a představil nový typ pasivace vhodné pro kontinuální provoz. Na téma bezkontaktního měření teploty v provozech povrchových úprav bylo v minulosti hodně diskutováno. Ve velice odborně fundované přednášce shrnul Ing. Keller ( TSI Systém ) přednosti ale také nutné předpoklady pro úspěšná měření touto technikou. O korozních úbytcích zinku na území České republiky pojednával příspěvek Ing. Stryže ( AČSZ ). Chemická analýza struktury povlaků s rozlišením 170 nm byla námětem přednášky Ing. Zmrzlého, Ph.D. ( VUT Brno ).


O praktických způsobech maskování používaných vgalvanovnách velice poutavě informovala ve svém příspěvku Ing. Faltýnková ( Czech Airlines Technics ). Malé napájecí zdroje pro galvanotechniku s vysokým krytím představil Ing. Vrátný ( Dehor – elspec ). Zjišťování korozní odolnosti různých povlaků a vše co kolem souvisí, včetně principů různého zkušebního zařízení fundovaně představil Ing. Dr. Pražák ( Labimex ). Závěrečný příspěvek přednesl Ing. Havlíček ( Merck ) a rozebral možnosti analytiky Merck v galvanotechnice.


Každoročně k aktivu je vydáván sborník přednášek. Nebylo tomu ani letos jinak, přesto ten letošní určitou změnu zaznamenal. Je rozšířený o 8 odborných příspěvků z Workshopu a Konference, které ČSPÚ pořádala v roce 2012 a 2013 v rámci projektu „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství“ .


...návrat zpět