ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

48. Celostátní aktiv galvanizérů 2015

První pracovní únorové úterý již tradičně, letos po čtyřicáté osmé, se stalo prvním dnem jednání Celostátního aktivu galvanizérů. Toto celostátní setkání pracovníků v oboru povrchových úprav, ekologie a životního prostředí se historicky koná v horácké Jihlavě a posledních osm let v prostorách hotelu Gustav Mahler. Nejinak tomu bylo i letos. Setkání již dávno přerostlo hranice České republiky a pravidelně se ho zúčastňují i zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.


Stálá vysoká účast na aktivu je podmíněna velice dobrou kvalitou přednesených odborných příspěvků. Letošního ročníku se zúčastnilo 164 osob z 84 podniků, institucí a škol. Bylo předneseno 26 příspěvků. Kladem letošního ročníku byl zvýšený počet obecných odborných přednášek, což svědčí o zájmu přednášejících upřednostňovat ve svých příspěvcích obecný vývoj a prezentovat novou techniku před obchodní nabídkou konkrétních přípravků a technologií. Pro osobní obchodní jednání bylo na chodbách v klášterní části instalováno 21 stolečků a konzultačních míst.


Jednání aktivu se pravidelně zúčastňují i významní hosté jednak z regionu, institucí a škol. Letošního Aktivu se osobně zúčastnil primátor města Jihlavy, Ing. Rudolf Chloupek. Přivítal přítomné, popřál jednání vysokou odbornou úroveň a vyslovil přání, aby se všichni účastníci zde v Jihlavě cítili velice příjemně a rádi se do tohoto regionu vraceli.


V krátkém úvodním příspěvku přivítal účastníky také prezident ČSPÚ, Ing. Ladislav Obr, popřál úspěšné jednání a pozval účastníky na večerní diskuzní fórum. Pro letošní ročník Aktivu vybral přípravný výbor nosné téma jednání „Faktory ovlivňující kvalitu povrchových úprav“.


Úvodní odborný příspěvek přednesl pravidelný host aktivu, zástupce německé společnosti DGO a majitel firmy Riesmetall GmbH, pan Joachim Ramisch. Představil knihovnu firmy, ve které již shromáždil více jak 1000 knih zabývajících se galvanotechnikou. Jeho zájem je o celosvětově vydané staré knihy a literaturu z oblasti galvanotechniky a povrchových úprav. Jeden z jeho nejstarších výtisků pochází z roku 1856. Zastává názor, že elektronické informace lze stále měnit a upravovat ale vytištěné knihy jsou trvalé a neměnné a přečkají mnoho století. Kam směřuje vývoj inhibitorů koroze pro moření v kyselých roztocích naznačil příspěvek Ing. M. Valeše a kolektivu. Jak probíhá proces moření nelegovaných ocelí v kyselině solné, jaké jsou zákonitosti a nutné podmínky této technologie představil Ing. P. Váňa.


Nejrozšířenější technologií je galvanické zinkování. Snovými zajímavými poznatky o katodové proudové účinnosti u slabě kyselých zinkovacích lázní seznámil přítomné Ing. P. Szelag a kolektiv. Další značně rozšířenou protikorozní technologií, především u součástek pro automobilový průmysl, jsou povlaky zinek-nikl. Toto téma bylo předmětem příspěvku Ing. P. Goliáše. Touto stejnou tematikou, ovšem z pohledu firemně obchodního, se zabýval v následujícím vystoupení Ing. B. Dvořák. V závěrečném firemním příspěvku prezentoval L. Šubert řešení jak dodržet emisní limity u chromovacích elektrolytů.


V posledním dopoledním bloku představil Ing. L. Obr ČSPÚ a její program. V úvodu příspěvku uvedl strukturu společnosti a její hlavní cíle a priority. Prezentoval jednotlivé akce na kterých se členové společnosti aktivně podíleli a předložil program ČSPÚ na rok 2015. V závěru pak nabídl přítomným aktivní účast ve společnosti. V následujícím příspěvku pozvala Ing. E. Bobková ( ABF Praha ) všechny přítomné k účasti na souboru veletrhů, jedním z nich je 8. ročník FOR SURFACE, které se budou konat ve dnech 21. – 23.4.2015 v PVA v Praze Letňanech. Závěrečnou pozvánkovou prezentaci na veletrh ALUMINIUM 2016, který se bude konat 29.11. – 1.12.2016 v Düsseldorfu, pozvala přítomné R. Šimková (Naveletrh s.r.o.). Dopolední jednání bylo tradičně uzavřeno předáním morálního ocenění ČSPÚ, pamětní medailí s diplomem, odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním Aktivu byli oceněni Doc. Ing. Matilda Zemanová (SSPÚ), PhD., Joachim Ramisch (DGO), Jaroslav Adam (Liss, s.r.o.) a Ing. Petr Goliáš (Schlötter Galvanotechnik).


Odpolední odborný program zahájili svým příspěvkem Ing. V. Žabka a Ing. V. Kříž a představili novinky v protikorozních technologiích firmy. O nestabilních procesech v povrchových vrstvách tvářených produktů referoval Prof. J. Hrubý. Poukázal na vlivy exponované tepelné a deformační energie na tvářené polotovary. Problematikou vnitřního napětí při galvanických procesech se zabýval Ing. M. Pakosta. V příspěvku Směry rozvoje anodické oxidace rozebrala Ing. Z. Ficková. Poukázala na nutnost dosažení extrémně odolných vrstev, případně vrstev s kluznými vlastnostmi. Ing. J. Trčka prezentoval soubor hodnocení povlaků chemického niklu s různým obsahem fosforu. J. Vrbata představil dekorativní technologii chromování bez použití sloučenin šestivalentního chromu. Jak ovlivní korozi mikrobiální napadení zinkových povlaků referovala Doc. M. Zemanová. V závěrečném příspěvku odpoledního jednání zhodnotil Ing. J. Kuběna vliv mechanické filtrace na konečnou jakost odpadních vod.


V prostorách bývalého dominikánského kláštera připravili organizátoři společnou večeři s následnou diskuzí a neformální zábavou. Pro letošní rok byla opět připravena degustace dobrých vín doplněná živou hudbou k poslechu i tanci.


Druhý den jednání zahájil V. Kytka příspěvkem o přípravě a charakterizaci kompozitních povlaků NiTi-Al2O3 na titanu. Následovalo hodnocení Ing. P. Pokorného na téma Soudržnost žárového zinkování oceli s betonem třídy UHPC. Měření tloušťky kovových povlaků coulometrickou metodou probrala Ing. K. Kreislová. Hlavně noví mladší účastníci si tak mohli zopakovat základní principy této metody. Jaké jsou běžné provozní závady při čistění odpadních vod z provozu povrchových úprav nastínil Ing. T. Fuka. Ing. J. Růžička uvedl toxicitu vybraných těžkých kovů na vodní biocenózu. Jaká jsou skrytá nebezpečí v napájení galvanizačních van a co vše se může přihodit, prezentoval ve velmi zajímavém příspěvku Ing. V. Vrátný. O důležitosti odmašťování v galvanotechnice referoval Ing. K. Vystavěl a v závěrečném příspěvku Ing. J. Havlíček nastínil využití analytiky Millipore v galvanice.


K aktivu je vydáván Sborník přednášek s registrací ISBN. Organizátoři mají snahu do sborníku otisknout maximum prezentovaných příspěvků. Letos nedodali přednášející čtyři příspěvky.


Ladislav Obr

 

 


...návrat zpět